جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52797تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1306,900,000897,000,0001394-06-05
52798تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1521,350,000,0001394-06-05
52606تهرانصادقیهآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001394-06-04
52607تهرانصادقیهآپارتمانفروش805,200,000416,000,0001394-06-04
52608تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1336,000,000800,000,0001394-06-04
52609تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-06-04
52610تهرانفاطمیآپارتمانفروش1456,300,000913,500,0001394-06-04
52611تهرانفرشتهآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001394-06-04
52612تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش453,110,000140,000,0001394-06-04
52613تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش614,000,000244,000,0001394-06-04
52614تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش623,150,000195,000,0001394-06-04
52615تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش533,500,000185,500,0001394-06-04
52616تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش704,850,000339,500,0001394-06-04
52619تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش945,800,000545,200,0001394-06-04
52621تهرانمطهریآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001394-06-04
52622تهرانسلیمان خاطرآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-06-04
52623تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش914,900,000445,900,0001394-06-04
52624تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش915,800,000527,800,0001394-06-04
52625تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001394-06-04
52626تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-06-04
52627تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394-06-04
52628تهرانقلهکآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-06-04
52629تهرانقیطریهآپارتمانفروش1288,700,0001,113,600,0001394-06-04
52630تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1025,650,000576,300,0001394-06-04
52631تهرانگیشاآپارتمانفروش1778,300,0001,469,100,0001394-06-04
Page top