جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
95999تهرانبهجت آباد، مطهریآپارتمانرهن و اجاره75کارشناسیکارشناسی1396/03/24
96000رودسرشهداآپارتمانفروش751,800,000135,000,0001396/03/24
95990آملهرازآپارتمانفروش2503,900,000760,000,0001396/03/22
95986کرجذوب آهنآپارتمانفروش1302,440,000323,000,0001396/03/22
95588تهرانخواجه عبداله انصاریآپارتمانرهن163170,000,0001396/03/21
95954پردیسنخلستانآپارتمانفروش1101,545,000170,000,0001396/03/20
95952 فیروزکوهکوهسارآپارتمانفروش631,000,00063,000,0001396/03/20
95949کرمانامام جمعهآپارتمانمعاوضه98300,000,0001396/03/19
95812تهرانانبارنفت، هلال احمرآپارتمانفروش58116,000,0001396/03/19
80930تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1064,900,000519,000,0001396/03/18
95585تهرانشهرزيبا، شربیانی غربیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/18
95696تهرانبازار، 15 خردادآپارتمانفروش872,800,000240,000,0001396/03/18
14410تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/18
95935پردیسفروردین جنوبیآپارتمانفروش8750,000,0001396/03/17
95936پردیسفروردین جنوبیآپارتمانفروش9550,000,0001396/03/17
95917پردیسنیایشآپارتمانفروش8645,000,0001396/03/14
95851شمیراناتپورابتهاجآپارتمانرهن و اجاره953,500,00040,000,0001396/03/13
95738تهرانابوذر، ربذه شمالیآپارتمانرهن و اجاره70900,00040,000,0001396/03/11
95804تهرانمجیدیه، ریحانیآپارتمانرهن و اجاره811,500,00030,000,0001396/03/11
95680تهرانمجیدیه جنوبی، اثنی عشریآپارتمانفروش74270,000,0001396/03/10
95719تهراننارمک، شهید آیتآپارتمانفروش694,300,000296,000,0001396/03/10
95844تهرانفرحزادی، طاهرخانیآپارتمانرهن و اجاره721,250,00055,000,0001396/03/10
95846تهرانمهرآباد جنوبی، سرلکآپارتمانرهن و اجاره1051,250,00055,000,0001396/03/10
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,0001396/03/09
95853اصفهانجابرآپارتمانفروش872,400,000208,000,0001396/03/09
Page top