جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,272 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
53881تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش107430,000,0001394-06-15
53727تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001394-06-14
53406تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش672,500,000167,500,0001394-06-14
53770ساریجام جمآپارتمانفروش901,600,000144,000,0001394-06-14
53685تهرانجیحونآپارتمانفروش433,100,000134,000,0001394-06-14
53728تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1286,700,000857,600,0001394-06-14
53729تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-06-14
53730تهرانازگلآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001394-06-14
53731تهرانازگلآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394-06-14
53732تهرانازگلآپارتمانفروش787,000,000546,000,0001394-06-14
53733تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1306,400,000832,000,0001394-06-14
53734تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1064,622,000490,000,0001394-06-14
53735تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1034,200,000432,600,0001394-06-14
53738تهراناقدسیهآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-06-14
53739تهرانالهیهآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394-06-14
53740تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1227,500,000915,000,0001394-06-14
53741تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش145700,000,0001394-06-14
53742تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394-06-14
53743تهرانباغ فیضآپارتمانفروش58222,000,0001394-06-14
53744تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-06-14
53745تهرانتهرانپارس - وفادارآپارتمانفروش1676,280,0001,048,760,0001394-06-14
53746تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1735,950,0001,029,350,0001394-06-14
53747تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش11310,000,0001,130,000,0001394-06-14
53748تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش74290,000,0001394-06-14
53749تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1607,700,0001,232,000,0001394-06-14
Page top