جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
54439تهرانمیردامادآپارتمانفروش1311,000,000,0001394-06-18
54440تهرانگیشاآپارتمانفروش1084,700,0003,507,000,0001394-06-18
54441تهرانکریمخانآپارتمانفروش1006,800,000680,000,0001394-06-18
48961تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001394-06-17
54087تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش4090,000,0001394-06-17
54088تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش514,000,000210,000,0001394-06-17
54218تهران21 متری جیآپارتمانفروش70250,000,0001394-06-17
54220تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش573,500,000200,000,0001394-06-17
54240تهرانتجریشآپارتمانفروش17010,000,0001394-06-17
54241تهرانجلفاآپارتمانفروش1167,600,000881,600,0001394-06-17
54242تهرانجلفاآپارتمانفروش1368,300,0001,128,800,0001394-06-17
54243تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1034,700,000484,100,0001394-06-17
54244تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1708,800,0001,496,000,0001394-06-17
54245تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-06-17
54246تهراندارآبادآپارتمانفروش854,150,000350,000,0001394-06-17
54247تهراندارآبادآپارتمانفروش665,200,000343,200,0001394-06-17
54248تهراندروسآپارتمانفروش18510,000,0001,850,000,0001394-06-17
54249تهراندروسآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001394-06-17
54250تهراندروسآپارتمانفروش1037,600,000782,800,0001394-06-17
54251تهراندولتآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394-06-17
54253تهراندولتآپارتمانفروش1378,800,0001,200,000,0001394-06-17
54255تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001394-06-17
54256تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394-06-17
54257تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1178,800,0001,029,600,0001394-06-17
54258تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394-06-17
Page top