جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,289 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
54563تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1043,300,000343,200,0001394-06-21
54564تهراناقدسیهآپارتمانفروش18115,500,0001394-06-21
54565تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1188,500,0001,000,000,0001394-06-21
54566تهرانالهیه جنوبیآپارتمانفروش140200,000,0001394-06-21
54567تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش825,100,000418,200,0001394-06-21
54568تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش32015,000,0001394-06-21
54569تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-06-21
54570تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش23475,000,0001,755,000,0001394-06-21
54571تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش13910,000,0001,390,000,0001394-06-21
54572تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1407,700,0001,078,000,0001394-06-21
54573تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-06-21
54574تهرانستارخانآپارتمانفروش944,400,000413,600,0001394-06-21
54575تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش22513,000,0001394-06-21
54578تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش677,500,000502,500,0001394-06-21
54579تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1188,600,0001,014,800,0001394-06-21
54667تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394-06-21
54400تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش924,565,000420,000,0001394-06-18
44076تهرانشهید کردآپارتمانفروش764,200,000319,200,0001394-06-18
54401تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1126,100,000683,200,0001394-06-18
54402تهرانهفت تیرآپارتمانفروش643,600,000230,400,0001394-06-18
54403تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1315,200,000681,200,0001394-06-18
54404تهرانهفت تیرآپارتمانفروش994,800,000475,200,0001394-06-18
54405تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1157,600,000874,000,0001394-06-18
54406تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001394-06-18
54407تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-06-18
Page top