جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
54806تهرانقلهکآپارتمانفروش1256,280,000785,000,0001394-06-22
54807تهرانولیعصر - خیامآپارتمانفروش24010,000,0002,400,000,0001394-06-22
54810تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1048,300,000863,200,0001394-06-22
54811تهرانقیطریهآپارتمانفروش15510,500,0001,627,500,0001394-06-22
54812تهرانقیطریهآپارتمانفروش1681,250,000,0001394-06-22
43951تهرانلویزانآپارتمانفروش454,300,000195,000,0001394-06-21
52866تهرانباغ فیضآپارتمانفروش754,700,000352,500,0001394-06-21
54537تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش18512,000,0002,220,000,0001394-06-21
54538تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394-06-21
54539تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1045,350,000556,400,0001394-06-21
54540تهرانازگلآپارتمانفروش2136,500,0001394-06-21
54541تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,700,000971,500,0001394-06-21
54542تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1563,800,000592,800,0001394-06-21
54543تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394-06-21
54544تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش969,400,000902,400,0001394-06-21
54545تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش17118,000,0003,078,000,0001394-06-21
54546تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-06-21
54547تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394-06-21
54548تهرانباغ فیضآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001394-06-21
54550تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش1234,500,000553,500,0001394-06-21
54551تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-06-21
54552تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-06-21
54553تهرانپونکآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001394-06-21
54554تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1975,300,0001,044,100,0001394-06-21
54555تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394-06-21
Page top