جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
54773تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش824,634,000380,000,0001394-06-22
54776تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1174,000,000468,000,0001394-06-22
54777تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394-06-22
54779تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1164,000,000464,000,0001394-06-22
54780تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1386,900,000952,200,0001394-06-22
54781تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش624,435,000275,000,0001394-06-22
54782تهرانشمس آبادآپارتمانفروش727,300,000525,600,0001394-06-22
54783تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش40040,000,00015,000,000,0001394-06-22
54784تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش21014,000,0002,940,000,0001394-06-22
54785تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش16410,500,0001,722,000,0001394-06-22
54787تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394-06-22
54788تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11412,000,0001,368,000,0001394-06-22
54789تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1684,500,000756,000,0001394-06-22
54790تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394-06-22
54791تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001394-06-22
54792تهرانطرشتآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001394-06-22
54793تهرانطرشتآپارتمانفروش1064,500,000477,000,0001394-06-22
54795تهرانظفرآپارتمانفروش856,360,000540,600,0001394-06-22
54796تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش895,060,000450,000,0001394-06-22
54797تهرانعباس آبادآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001394-06-22
54798تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1347,000,000938,000,0001394-06-22
54800تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش2556,000,0001,530,000,0001394-06-22
54801تهرانفاطمیآپارتمانفروش1056,500,0001394-06-22
54804تهرانفرمانیهآپارتمانفروش380کارشناسیکارشناسی1394-06-22
54805تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش8416,400,0001,130,000,0001394-06-22
Page top