جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
55078تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1184,800,000566,400,0001394-06-25
55080تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001394-06-25
55081تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394-06-25
55082تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1736,500,0001394-06-25
55161تهرانشهید باقریآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001394-06-25
54907پیشوانقش جهانآپارتمانفروش71850,00060,000,0001394-06-24
55051تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-06-24
54813تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش13011,500,0001,495,000,0001394-06-23
54814تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1046,200,000644,800,0001394-06-23
54815تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1083,703,000400,000,0001394-06-23
54816تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1738,200,0001394-06-23
54817تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1674,350,000726,450,0001394-06-23
54818تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش852,800,000238,000,0001394-06-23
54819تهراننیروی هواییآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394-06-23
54820تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001394-06-23
54821تهرانوحیدیه - تسلیحاتآپارتمانفروش1223,650,000445,300,0001394-06-23
54823تهراننارمکآپارتمانفروش1304,300,000560,000,0001394-06-23
54824تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش604,700,000282,000,0001394-06-23
54825تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش573,300,000188,000,0001394-06-23
54827تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش1704,600,000782,000,0001394-06-23
54828تهرانمطهریآپارتمانفروش166640,000,0001394-06-23
54829تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش704,200,000300,000,0001394-06-23
54831تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1224,800,000585,000,0001394-06-23
54832تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1705,500,000935,000,0001394-06-23
54833تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001394-06-23
Page top