جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,276 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
55417تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1539,500,0001,453,500,0001394-06-28
55418تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-06-28
55027تهرانمولویآپارتمانفروش621,800,000112,000,0001394-06-26
55089کرجفاز سه آپارتمانفروش88150,000,0001394-06-26
55199تهرانتجریشآپارتمانفروش32014,000,0004,480,000,0001394-06-26
55200تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394-06-26
55201تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001394-06-26
55202تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394-06-26
55203تهرانحیدری جنوبیآپارتمانفروش50130,000,0001394-06-26
55204تهراندارآبادآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001394-06-26
55205تهراندارآبادآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-06-26
55206تهراندروسآپارتمانفروش1506,666,6671,000,000,0001394-06-26
55207تهراندروسآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394-06-26
55209تهراندولتآپارتمانفروش1128,930,0001,000,000,0001394-06-26
55210تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394-06-26
55211تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش14315,000,0002,145,000,0001394-06-26
55213تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394-06-26
55216تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18713,500,0002,524,500,0001394-06-26
55247تهراناسکندری آپارتمانفروش543,000,000163,000,0001394-06-26
55064تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1285,000,000640,000,0001394-06-25
55065تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1175,982,000700,000,0001394-06-25
55066تهرانسوهانکآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001394-06-25
55067تهراندبستانآپارتمانفروش654,230,000275,000,0001394-06-25
55068تهرانسیدخندانآپارتمانفروش68330,000,0001394-06-25
55071تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001394-06-25
Page top