جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,290 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
55734تهرانستارخانآپارتمانفروش1459,000,0001,304,999,9361394-07-01
55735تهراندریان نوآپارتمانفروش102570,000,0001394-07-01
55736بابلسرپاسدارانآپارتماناجاره80850,0001394-07-01
55737تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17813,500,0002,403,000,0001394-07-01
55738تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394-07-01
55739تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش15012,500,0001,875,000,0001394-07-01
55740تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1618,500,0001394-07-01
55741تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001394-07-01
55742تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1418,500,0001394-07-01
55743تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001394-07-01
55744تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش1057,142,000750,000,0001394-07-01
55857تهرانتجریشآپارتمانفروش2452,100,000,0001394-07-01
55858تهرانتجریشآپارتمانفروش15012,500,0001,875,000,0001394-07-01
55859تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1154,900,000563,500,0001394-07-01
55860تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394-07-01
55861تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394-07-01
55865تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001394-07-01
55866تهرانستارخانآپارتمانفروش1454,800,000696,000,0001394-07-01
55868تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1366,200,000843,200,0001394-07-01
55869تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1205,100,000612,000,0001394-07-01
55870تهراندروسآپارتمانفروش2158,500,0001,827,500,0001394-07-01
55872تهراندروسآپارتمانفروش1506,670,0001,000,000,0001394-07-01
55873تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-07-01
55874تهراندولتآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394-07-01
55875تهراندولتآپارتمانفروش1496,400,000953,600,0001394-07-01
Page top