جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
56689تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9513,500,0001394-07-12
56704کرجگوهر دشتآپارتمانمعاوضه165500,000,0001394-07-12
56705کرجگوهر دشتآپارتمانرهن و اجاره16550,00035,000,0001394-07-12
56713تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1425,774,000820,000,0001394-07-12
56714تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش673,731,000250,000,0001394-07-12
56715تهرانطرشتآپارتمانفروش643,640,000233,000,0001394-07-12
56716تهرانظفرآپارتمانفروش13075,000,000975,000,0001394-07-12
56719تهرانفاطمیآپارتمانفروش724,166,000300,000,0001394-07-12
56720تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001394-07-12
56751تهرانهفت تیرآپارتمانفروش45کارشناسیکارشناسی1394-07-12
56581تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394-07-11
56601تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394-07-11
56600تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1226,900,000841,800,0001394-07-11
56598تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش869,500,000810,000,0001394-07-11
56597تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394-07-11
56594تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش1235,800,000713,400,0001394-07-11
56593تهرانالهیهآپارتمانفروش17611,000,0001,936,000,0001394-07-11
56592تهرانالهیهآپارتمانفروش11712,500,0001394-07-11
56591تهرانالهیهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-07-11
56590تهراناقدسیه - لالهآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394-07-11
56589تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1546,500,0001,000,000,0001394-07-11
56588تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1214,900,000592,900,0001394-07-11
56582تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-07-11
56585تهرانازگلآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-07-11
56586تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394-07-11
Page top