جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
56676تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1757,500,0001394-07-12
56677تهرانفرشتهآپارتمانفروش34013,000,0004,420,000,0001394-07-12
56678تهرانفرشتهآپارتمانفروش11010,700,0001,177,000,0001394-07-12
56679تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش5212,500,000650,000,0001394-07-12
56681تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1158,300,000954,500,0001394-07-12
56682تهرانجهان آراآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-07-12
56685تهرانولنجکآپارتمانفروش12112,000,0001,452,000,0001394-07-12
56686تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش835,300,000439,900,0001394-07-12
56687تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1008,200,000820,000,0001394-07-12
56688تهرانشمس آبادآپارتمانفروش955,100,000484,000,0001394-07-12
56689تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9513,500,0001394-07-12
56704کرجگوهر دشتآپارتمانمعاوضه165500,000,0001394-07-12
56705کرجگوهر دشتآپارتمانرهن و اجاره16550,00035,000,0001394-07-12
56713تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1425,774,000820,000,0001394-07-12
56714تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش673,731,000250,000,0001394-07-12
56715تهرانطرشتآپارتمانفروش643,640,000233,000,0001394-07-12
56716تهرانظفرآپارتمانفروش13075,000,000975,000,0001394-07-12
56719تهرانفاطمیآپارتمانفروش724,166,000300,000,0001394-07-12
56720تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001394-07-12
56751تهرانهفت تیرآپارتمانفروش45کارشناسیکارشناسی1394-07-12
56581تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394-07-11
56601تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394-07-11
56600تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1226,900,000841,800,0001394-07-11
56598تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش869,500,000810,000,0001394-07-11
56597تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394-07-11
Page top