جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,289 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
56943تهرانستارخانآپارتمانفروش584,200,000243,600,0001394-07-14
56944تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394-07-14
56945تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-07-14
56947تهرانصادقیهآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394-07-14
56948تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش626,000,000370,000,0001394-07-14
56993تهرانجیحونآپارتمانفروش462,800,000129,000,0001394-07-14
56767تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1378,759,0001,200,000,0001394-07-13
56768تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1616,200,000998,200,0001394-07-13
56769تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001394-07-13
56770تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-07-13
56771تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1165,000,000580,500,0001394-07-13
56772تهرانلویزانآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394-07-13
56773تهرانگیشاآپارتمانفروش408,750,000350,000,0001394-07-13
56774تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1046,500,000676,000,0001394-07-13
56775تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1658,500,0001,402,500,0001394-07-13
56776تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش907,500,000637,500,0001394-07-13
56777تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1174,900,000573,300,0001394-07-13
56778تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش995,200,000514,800,0001394-07-13
56779تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1417,200,0001,015,200,0001394-07-13
56780تهرانشهر زیباآپارتمانفروش107450,000,000450,000,0001394-07-13
56781تهرانازگلآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394-07-13
56782تهرانازگلآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394-07-13
56783تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394-07-13
56784تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش723,900,000280,000,0001394-07-13
56785تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1555,000,000775,000,0001394-07-13
Page top