جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,287 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
56918تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش537,000,000371,000,0001394-07-14
56919تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1704,705,000800,000,0001394-07-14
56920تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1066,900,000731,400,0001394-07-14
56922تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش975,300,000514,100,0001394-07-14
56923تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19112,200,0002,330,200,0001394-07-14
56924تهرانشهرک غربآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001394-07-14
56925تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001394-07-14
56926تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394-07-14
56927تهرانظفرآپارتمانفروش964,270,000410,000,0001394-07-14
56928تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1343,500,000469,000,0001394-07-14
56929تهرانفرشتهآپارتمانفروش207کارشناسیکارشناسی1394-07-14
56930تهرانفرشتهآپارتمانفروش30720,000,0006,140,000,0001394-07-14
56931تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش47025,000,0001394-07-14
56932تهرانفرمانیهآپارتمانفروش7310,500,000766,500,0001394-07-14
56933تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14315,000,0002,145,000,0001394-07-14
56934تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394-07-14
56935تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394-07-14
56936تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-07-14
56937تهرانقیطریهآپارتمانفروش497,142,857350,000,0001394-07-14
56938تهرانقیطریهآپارتمانفروش9210,326,000950,000,0001394-07-14
56940تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش636,000,000378,000,0001394-07-14
56941تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394-07-14
56942تهراندولتآپارتمانفروش2788,500,0002,363,000,0001394-07-14
56943تهرانستارخانآپارتمانفروش584,200,000243,600,0001394-07-14
56944تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394-07-14
Page top