جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,287 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
57087تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001394-07-16
57088تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001394-07-16
57089تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش914,505,000410,000,0001394-07-16
57090تهرانازگلآپارتمانفروش1667,500,0001394-07-16
57091تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-07-16
57092تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش744,729,000350,000,0001394-07-16
57093تهرانالهیهآپارتمانفروش12610,000,0001,260,000,0001394-07-16
57094تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-07-16
57095تهرانمنوچهری شرقیآپارتمانفروش1025,100,000520,200,0001394-07-16
57096تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394-07-16
57097تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش2408,500,0002,040,000,0001394-07-16
57098تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-07-16
57099تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1046,900,000717,600,0001394-07-16
57100تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394-07-16
57102تهرانستارخانآپارتمانفروش944,000,000413,600,0001394-07-16
57107تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394-07-16
57108تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش893,977,000354,000,0001394-07-16
57109تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394-07-16
57110تهرانجنت آبادآپارتمانفروش893,950,000351,550,0001394-07-16
57111تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394-07-16
57112تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1748,800,0001,531,200,0001394-07-16
57113تهرانپورابتهاجآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394-07-16
57114تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13211,500,0001,518,000,0001394-07-16
57115تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11711,500,0001,345,500,0001394-07-16
57117تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1469,500,0001,387,000,0001394-07-16
Page top