جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43810تهراندزآشیبآپارتمانفروش1266,000,000756,000,0001394-03-09
43813تهراندولتآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001394-03-09
43814تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش40025,000,0001394-03-09
43815تهراناقدسیهآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394-03-09
43816تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394-03-09
43817تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-03-09
43818تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001394-03-09
43819تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش125105,000,0001,312,500,0001394-03-09
43820تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش14214,500,0002,059,000,0001394-03-09
43821تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش633,000,000189,000,0001394-03-09
43825تهراننصرت غربیآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394-03-09
43826تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش824,100,000336,200,0001394-03-09
43827تهرانسردار جنوبیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-03-09
43746اصفهانعبدالرزاقآپارتمانفروش220110,000,0001394-03-08
43747تهرانپرستار جنوبیآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001394-03-08
43625تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش663,500,000231,000,0001394-03-07
43626تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش553,500,000192,500,0001394-03-07
43627تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش883,500,000308,000,0001394-03-07
43628تهراندریان نوآپارتمانفروش925,500,000836,000,0001394-03-07
43629تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,400,000405,000,0001394-03-07
43630تهرانسازمان آبآپارتمانفروش985,650,0001394-03-07
43631تهرانستارخانآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001394-03-07
43632تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش81کارشناسیکارشناسی1394-03-07
43635تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9511,579,0001,100,000,0001394-03-07
43638تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش858,500,000722,500,0001394-03-07
43640تهرانکوی فرازآپارتمانفروش1055,524,000580,000,0001394-03-07
43643تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1046,500,000676,000,0001394-03-07
43644تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001394-03-07
43645تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش886,000,000528,000,0001394-03-07
43646تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394-03-07
Page top