جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,290 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
58123تهراندروس - فکوریانآپارتمانفروش766,500,000500,000,0001394-07-27
58124تهراندولتآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-07-27
58125تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1013,900,000393,900,0001394-07-27
58126تهرانظفرآپارتمانفروش1068,500,000901,000,0001394-07-27
58127تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1778,200,0001,451,400,0001394-07-27
58128تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش2084,700,000977,600,0001394-07-27
58130تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-07-27
58131تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1367,200,000979,200,0001394-07-27
57937تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش273,700,000100,000,0001394-07-26
57938تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش1264,365,000550,000,0001394-07-26
57939تهراننارمکآپارتمانفروش1756,500,0001,137,500,0001394-07-26
57942تهرانتاجریآپارتمانفروش6823,000,000156,400,0001394-07-26
57945تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001394-07-26
57946تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394-07-26
57947تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-07-26
57948تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش21012,500,0002,625,000,0001394-07-26
57950تهرانجردنآپارتمانفروش22016,000,0003,520,000,0001394-07-26
57951تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1707,500,0001,275,000,0001394-07-26
57952تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش28011,000,0003,080,000,0001394-07-26
57953تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-07-26
57954تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001394-07-26
57955تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش1324,500,000594,000,0001394-07-26
57956تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394-07-26
57957تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1349,000,0001,206,000,0001394-07-26
57958تهرانپونک - کمالیآپارتمانفروش1376,000,000822,000,0001394-07-26
Page top