جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
58332تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-07-29
58333تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش180کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58334تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش1755,000,000875,000,0001394-07-29
58336تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-07-29
58337تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1256,400,000800,000,0001394-07-29
58338تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394-07-29
58340تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش983,800,000372,400,0001394-07-29
58341تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1309,200,0001,196,000,0001394-07-29
58342تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58343تهراندریان نوآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001394-07-29
58344تهرانحبیب الهیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394-07-29
58346تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394-07-29
58347تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1578,200,0001,287,500,0001394-07-29
58348تهراندروسآپارتمانفروش20012,500,0002,500,000,0001394-07-29
58349تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394-07-29
58350تهراندارآبادآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001394-07-29
58351تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394-07-29
58352تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1284,700,000601,600,0001394-07-29
58353تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001394-07-29
58354تهرانجردن - روانپورآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001394-07-29
58355تهرانجردن - تابان غربیآپارتمانفروش1656,200,0001,032,000,0001394-07-29
58356تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش943,723,404350,000,0001394-07-29
58357تهرانتجریشآپارتمانفروش19212,000,0002,304,000,0001394-07-29
58358تهرانتجریشآپارتمانفروش1847,000,0001,288,000,0001394-07-29
58360تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1167,600,000881,600,0001394-07-29
Page top