جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
58504تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394-07-30
58506تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394-07-30
58508تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-07-30
58509تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش947,500,000705,000,0001394-07-30
58325تهرانآجودانیهآپارتمانفروش777,000,000539,000,0001394-07-29
58326تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-07-29
58327تهرانآذربایجانآپارتمانفروش773,400,000290,000,0001394-07-29
58328تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-07-29
58329تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-07-29
58330تهراناقدسیهآپارتمانفروش2116,635,0001,400,000,0001394-07-29
58332تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-07-29
58333تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش180کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58334تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش1755,000,000875,000,0001394-07-29
58336تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-07-29
58337تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1256,400,000800,000,0001394-07-29
58338تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394-07-29
58340تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش983,800,000372,400,0001394-07-29
58341تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1309,200,0001,196,000,0001394-07-29
58342تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58343تهراندریان نوآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001394-07-29
58344تهرانحبیب الهیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394-07-29
58346تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394-07-29
58347تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1578,200,0001,287,500,0001394-07-29
58348تهراندروسآپارتمانفروش20012,500,0002,500,000,0001394-07-29
58349تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394-07-29
Page top