جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45496تهرانمیردامادآپارتمانفروش1387,400,0001,021,200,0001394-03-27
45497تهرانمیردامادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-03-27
23681تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش402,375,00095,000,0001394-03-26
39259تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش945,745,000540,000,0001394-03-26
41612تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001394-03-26
45036تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001394-03-26
45247تهرانکرمانآپارتمانفروش593,589,000210,000,0001394-03-26
45229تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1498,000,0001,200,000,0001394-03-25
33461تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش753,100,000230,000,0001394-03-24
45109تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,460,000290,000,0001394-03-24
45012تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001394-03-24
45013تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش783,077,000240,000,0001394-03-24
45014تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-03-24
45015تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1274,700,000596,900,0001394-03-24
45016تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1054,200,000441,000,0001394-03-24
45017تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-03-24
45018تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001394-03-24
45019تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-03-24
45020تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-03-24
45021تهرانپروانه جنوبیآپارتمانفروش834,300,000356,900,0001394-03-24
45022تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش823,780,488310,000,0001394-03-24
45024تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394-03-24
45025تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001394-03-24
45026تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,605,000460,000,0001394-03-24
45027تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394-03-24
45029تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-03-24
45030تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش964,000,000384,000,0001394-03-24
45032تهراناختیاریهآپارتمانفروش12015,000,0001,500,000,0001394-03-24
45033تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001394-03-24
45007تهرانجردن - اسفندیاریآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-03-23
Page top