جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,574 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
46175تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001394-04-02
46174تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1307,650,000994,500,0001394-04-02
46171تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-04-02
46172تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001394-04-02
46173تهرانازگلآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-04-02
46274فریدونکنارفریدونکنارآپارتمانفروش1101,800,000198,000,0001394-04-02
45948تهرانحکیمیهآپارتمانفروش4604,300,0001394-04-01
45949تهرانتهرانپارس - دومآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001394-04-01
45951تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش1175,300,000620,100,0001394-04-01
45952تهرانجلفاآپارتمانفروش1205,600,000660,800,0001394-04-01
45953تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1445,000,000590,000,0001394-04-01
45954تهرانجنت آباد - نیایشآپارتمانفروش715,000,000525,000,0001394-04-01
45955تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1805,200,000624,000,0001394-04-01
45956تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش18310,000,0001,830,000,0001394-04-01
45958تهرانمیدان سلماسآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394-04-01
45959تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-04-01
45960تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش15015,000,0002,160,000,0001394-04-01
45961تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13812,000,0001,656,000,0001394-04-01
45962تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش1758,000,0001,400,000,0001394-04-01
45963تهرانمنطریهآپارتمانپیش فروش1959,000,0001,755,000,0001394-04-01
45964تهرانشیرمرد جنوبیآپارتمانفروش754,600,000207,000,0001394-04-01
45965تهرانستارخانآپارتمانفروش874,700,000408,900,0001394-04-01
45966تهراننارمکآپارتمانفروش1106,800,000965,600,0001394-04-01
45967تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش885,800,000522,000,0001394-04-01
45968تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش953,500,000203,000,0001394-04-01
45969تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001394-04-01
45970تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش11010,700,0001394-04-01
45971تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394-04-01
45972تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9910,200,0001,020,000,0001394-04-01
45973تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش1267,000,000882,000,0001394-04-01
Page top