جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,270 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
59364تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-08-12
59365تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001394-08-12
59366تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش22011,000,0002,420,000,0001394-08-12
59367تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001394-08-12
59368تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش50025,000,00012,500,000,0001394-08-12
59212تهرانبلوار ابریشمآپارتمانفروش932,250,000210,000,0001394-08-11
59214تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394-08-11
59215تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1178,500,0001394-08-11
59216تهرانسوهانکآپارتمانفروش645,450,000350,000,0001394-08-11
59217تهرانشهید کردآپارتمانفروش704,280,000300,000,0001394-08-11
59219تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001394-08-11
59221تهرانظفرآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001394-08-11
59222تهرانفاطمیآپارتمانفروش934,623,000430,000,0001394-08-11
59224تهرانفرشتهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-08-11
59225تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش56012,000,0006,720,000,0001394-08-11
59227تهرانجهان آراآپارتمانفروش2165,092,0001,100,000,0001394-08-11
59228تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش42013,500,0005,670,000,0001394-08-11
59229تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1877,900,0001394-08-11
59230تهرانگیشاآپارتمانفروش1868,200,0001,525,200,0001394-08-11
59231تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394-08-11
59232تهرانصادقیهآپارتمانفروش1408,800,0001,144,000,0001394-08-11
59233تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1688,800,0001,478,400,0001394-08-11
59234تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش15013,200,0001,980,000,0001394-08-11
59235تهراندستور شمالیآپارتمانفروش21611,000,0002,376,000,0001394-08-11
59236تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش28015,000,0004,200,000,0001394-08-11
Page top