جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
46628تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001394-04-06
46625تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1154,000,000460,000,0001394-04-06
46624تهراناقدسیهآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-04-06
46623تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش915,500,000500,500,0001394-04-06
46622تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001394-04-06
46621تهراننیاورانآپارتمانفروش29015,000,0004,350,000,0001394-04-06
46620تهرانفرمانیهآپارتمانفروش23011,500,0001394-04-06
46619تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001394-04-06
46618تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش825,900,000480,000,0001394-04-06
46617تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001394-04-06
46616تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001394-04-06
46615تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1617,600,0001,223,600,0001394-04-06
46614تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش816,605,000535,000,0001394-04-06
46613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش917,500,0001394-04-06
46602تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش706,250,000437,500,0001394-04-06
46603تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش832,500,000207,500,0001394-04-06
46604تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش933,600,000340,000,0001394-04-06
46605تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-04-06
46608تهراندروسآپارتمانفروش1758,500,0001,487,500,0001394-04-06
46609تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1809,300,0001,674,000,0001394-04-06
46610تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-04-06
46612تهرانستارخانآپارتمانفروش796,300,000497,700,0001394-04-06
46638تهرانشهرک غربآپارتمانفروش709,286,000650,000,0001394-04-06
46637تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1274,685,000595,000,0001394-04-06
46636تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1084,600,000469,800,0001394-04-06
46633تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001394-04-06
46630تهرانظفرآپارتمانفروش1136,800,000768,400,0001394-04-06
46652تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1256,700,000837,500,0001394-04-06
46649تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش908,200,000738,000,0001394-04-06
46641تهرانمیردامادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001394-04-06
Page top