جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,574 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47545تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394-04-15
47544تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-04-15
47543تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش923,800,000349,600,0001394-04-15
47542تهرانقیطریهآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394-04-15
47541تهرانقیطریهآپارتمانفروش868,500,000731,000,0001394-04-15
47538تهرانفرمانیهآپارتمانفروش42515,000,0006,375,000,0001394-04-15
47537تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14112,500,0001,762,500,0001394-04-15
47536تهرانفرشتهآپارتمانفروش15718,000,0002,826,000,0001394-04-15
47535تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1246,900,000855,600,0001394-04-15
47534تهرانفاطمیآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394-04-15
47533تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش757,300,000547,500,0001394-04-15
47532تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1474,200,000617,400,0001394-04-15
47530تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001394-04-15
47529تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001394-04-15
47528تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1185,100,000601,800,0001394-04-15
47527تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394-04-15
47526تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-04-15
47525تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1529,000,0001,368,000,0001394-04-15
39838تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-04-14
47512تهرانسوهانکآپارتمانفروش1226,500,000793,000,0001394-04-14
47521تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394-04-14
47520تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-04-14
47518تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-04-14
47517تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش755,800,000435,000,0001394-04-14
47515تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1017,300,000737,300,0001394-04-14
47510تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1226,800,000829,600,0001394-04-14
47513تهرانسوهانکآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001394-04-14
47514تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,300,0001,241,000,0001394-04-14
47519تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-04-14
44940تهرانموحد دانشآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-04-13
Page top