جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,287 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
60349تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش783,600,000280,800,0001394-08-21
60350تهرانباغ فیضآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001394-08-21
60351تهرانالهیهآپارتمانفروش2059,000,0001,845,000,0001394-08-21
60352تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1074,800,000513,600,0001394-08-21
60353تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش2325,700,0001,322,400,0001394-08-21
60354تهرانازگلآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394-08-21
60355تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1159,050,0001,040,750,0001394-08-21
60356تهرانالهیهآپارتمانفروش30318,000,0001394-08-21
60357تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-08-21
60195تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394-08-20
60196تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1174,871,000570,000,0001394-08-20
60197تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1056,200,000650,000,0001394-08-20
60198تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1356,074,000820,000,0001394-08-20
60199تهراندبستانآپارتمانفروش713,943,000280,000,0001394-08-20
60200تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش8450,000,000420,000,0001394-08-20
60203تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش873,050,000265,000,0001394-08-20
60204تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394-08-20
60205تهرانطرشتآپارتمانفروش783,589,000280,000,0001394-08-20
60206تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش913,846,000350,000,0001394-08-20
60207تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001394-08-20
60209تهرانفاطمیآپارتمانفروش1386,200,000855,600,0001394-08-20
60210تهرانفاطمیآپارتمانفروش946,300,000592,200,0001394-08-20
60211تهرانفرشتهآپارتمانفروش42032,000,00013,450,000,0001394-08-20
60212تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001394-08-20
60213تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001394-08-20
Page top