جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
60633تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1747,900,0001,375,000,0001394-08-25
60634تهرانستارخانآپارتمانفروش1223,900,000475,800,0001394-08-25
60636تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-08-25
60637تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش1072,000,000214,000,0001394-08-25
60638تهرانجردنآپارتمانفروش13410,500,0001,407,000,0001394-08-25
60639تهرانستارخانآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001394-08-25
60640تهرانستارخانآپارتمانفروش1574,200,000659,400,0001394-08-25
60643تهرانسلیمان خاطرآپارتمانفروش1086,700,000723,600,0001394-08-25
60644تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001394-08-25
60646تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-08-25
60647تهرانشهید کردآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-08-25
60648تهرانازگلآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001394-08-25
60649تهراناقدسیهآپارتمانفروش1065,200,000550,000,0001394-08-25
60650تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001394-08-25
60651تهرانجمالزاده جنوبیآپارتمانفروش764,650,000353,400,0001394-08-25
60652تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001394-08-25
60653تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394-08-25
60654تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394-08-25
60655تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1568,200,0001,279,200,0001394-08-25
60656تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001394-08-25
60657تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1333,550,000472,150,0001394-08-25
60658تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394-08-25
60659تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,200,000336,000,0001394-08-25
60660تهرانطرشتآپارتمانفروش674,200,000281,400,0001394-08-25
60661تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394-08-25
Page top