جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,289 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
60607تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1174,800,000561,600,0001394-08-25
60608تهرانانقلابآپارتمانفروش832,560,000210,000,0001394-08-25
60609تهرانانقلابآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001394-08-25
60610تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001394-08-25
60611تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش825,700,000467,400,0001394-08-25
60612تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001394-08-25
60613تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001394-08-25
60614تهرانشهرک هماآپارتمانفروش1458,620,6901,250,000,0001394-08-25
60615تهرانپونکآپارتمانفروش1306,300,000819,000,0001394-08-25
60616تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش1124,200,000470,400,0001394-08-25
60617تهراننبرد جنوبیآپارتمانفروش1043,100,000322,400,0001394-08-25
60618تهراندکتر قریبآپارتمانفروش654,700,000305,500,0001394-08-25
60619تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-08-25
60620تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1205,900,000708,000,0001394-08-25
60621تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,600,000756,000,0001394-08-25
60622تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001394-08-25
60623تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش855,764,000490,000,0001394-08-25
60624تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1284,600,000588,800,0001394-08-25
60625تهرانجمالزاده جنوبیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394-08-25
60626تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1057,333,000770,000,0001394-08-25
60627تهراندارآبادآپارتمانفروش726,000,00043,200,0001394-08-25
60628تهراندارآبادآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394-08-25
60629تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش8510,500,000892,500,0001394-08-25
60630تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش24012,500,0003,000,000,0001394-08-25
60631تهراندولتآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394-08-25
Page top