جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
60863تهرانالهیهآپارتمانفروش26018,000,0004,680,000,0001394-08-26
60954تهرانانتهای استاد معینآپارتمانفروش602,400,000144,000,0001394-08-26
60600تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1158,900,0001,023,500,0001394-08-25
60601تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,666,667350,000,0001394-08-25
60602تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-08-25
60603تهرانازگلآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394-08-25
60604تهرانازگلآپارتمانفروش878,850,000770,000,0001394-08-25
60605تهراناقدسیهآپارتمانفروش1837,500,0001,372,500,0001394-08-25
60606تهرانالهیهآپارتمانفروش23714,000,0003,318,000,0001394-08-25
60607تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1174,800,000561,600,0001394-08-25
60608تهرانانقلابآپارتمانفروش832,560,000210,000,0001394-08-25
60609تهرانانقلابآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001394-08-25
60610تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001394-08-25
60611تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش825,700,000467,400,0001394-08-25
60612تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001394-08-25
60613تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001394-08-25
60614تهرانشهرک هماآپارتمانفروش1458,620,6901,250,000,0001394-08-25
60615تهرانپونکآپارتمانفروش1306,300,000819,000,0001394-08-25
60616تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش1124,200,000470,400,0001394-08-25
60617تهراننبرد جنوبیآپارتمانفروش1043,100,000322,400,0001394-08-25
60618تهراندکتر قریبآپارتمانفروش654,700,000305,500,0001394-08-25
60619تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-08-25
60620تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1205,900,000708,000,0001394-08-25
60621تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,600,000756,000,0001394-08-25
60622تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001394-08-25
Page top