جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
60817تهرانمطهریآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394-08-26
60818تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,800,0001,156,000,0001394-08-26
60819تهرانبلوار خليج فارسآپارتمانفروش681,985,000135,000,0001394-08-26
60820تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1185,338,000630,000,0001394-08-26
60821تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-08-26
60822تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش853,352,000285,000,0001394-08-26
60823تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش983,571,000350,000,0001394-08-26
60824تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,300,000620,500,0001394-08-26
60825تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1537,000,0001,071,000,0001394-08-26
60826تهرانکریم خانآپارتمانفروش1174,500,000526,500,0001394-08-26
60827تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001394-08-26
60828تهرانجردنآپارتمانفروش11610,500,0001,218,000,0001394-08-26
60829تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-08-26
60830تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,158,000445,000,0001394-08-26
60832تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001394-08-26
60834تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001394-08-26
60835تهراناقدسیهآپارتمانفروش1546,000,000924,000,0001394-08-26
60836تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001394-08-26
60837تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1438,500,0001,215,500,0001394-08-26
60838تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001394-08-26
60839تهرانمظفری خواهآپارتمانفروش1286,800,000870,400,0001394-08-26
60840تهرانانقلابآپارتمانفروش744,100,000303,400,0001394-08-26
60841تهرانانقلابآپارتمانفروش962,604,000250,000,0001394-08-26
60844تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش2004,825,000965,000,0001394-08-26
60845تهرانولنجکآپارتمانفروش18516,500,0001394-08-26
Page top