جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,204 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
60617تهراننبرد جنوبیآپارتمانفروش1043,100,000322,400,0001394-08-25
60618تهراندکتر قریبآپارتمانفروش654,700,000305,500,0001394-08-25
60619تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-08-25
60620تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1205,900,000708,000,0001394-08-25
60621تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,600,000756,000,0001394-08-25
60622تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001394-08-25
60623تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش855,764,000490,000,0001394-08-25
60624تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1284,600,000588,800,0001394-08-25
60625تهرانجمالزاده جنوبیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394-08-25
60626تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1057,333,000770,000,0001394-08-25
60627تهراندارآبادآپارتمانفروش726,000,00043,200,0001394-08-25
60628تهراندارآبادآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394-08-25
60629تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش8510,500,000892,500,0001394-08-25
60630تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش24012,500,0003,000,000,0001394-08-25
60631تهراندولتآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394-08-25
60632تهراندولتآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394-08-25
60633تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1747,900,0001,375,000,0001394-08-25
60634تهرانستارخانآپارتمانفروش1223,900,000475,800,0001394-08-25
60636تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-08-25
60637تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش1072,000,000214,000,0001394-08-25
60638تهرانجردنآپارتمانفروش13410,500,0001,407,000,0001394-08-25
60639تهرانستارخانآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001394-08-25
60640تهرانستارخانآپارتمانفروش1574,200,000659,400,0001394-08-25
60643تهرانسلیمان خاطرآپارتمانفروش1086,700,000723,600,0001394-08-25
60644تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001394-08-25
Page top