جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,270 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
60976تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش964,300,000412,800,0001394-08-27
60977تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001394-08-27
60978تهراندارآبادآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394-08-27
60979تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش684,500,000306,000,0001394-08-27
60980تهرانپرستار جنوبیآپارتمانفروش973,950,000383,150,0001394-08-27
60981تهرانجهان کودکآپارتمانفروش1707,600,0001,292,000,0001394-08-27
60984تهرانستارخانآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001394-08-27
60985تهرانستارخانآپارتمانفروش1405,600,000784,000,0001394-08-27
60987تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1337,800,0001,037,400,0001394-08-27
60988تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1268,500,0001394-08-27
60989تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394-08-27
60990تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1525,500,000836,000,0001394-08-27
60991تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1203,200,00038,400,0001394-08-27
60992تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-08-27
60993تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش684,705,000320,000,0001394-08-27
60995تهرانظفر - پیوندیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001394-08-27
60996تهرانطرشتآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001394-08-27
60998تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1556,200,000961,000,0001394-08-27
61000تهرانظفرآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394-08-27
61002تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش755,250,000393,750,0001394-08-27
61004تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1389,500,0001,311,000,0001394-08-27
61005تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1868,200,0001,525,200,0001394-08-27
61007تهراندروسآپارتمانفروش28711,000,0001394-08-27
61008تهراناحتشامیهآپارتمانفروش18511,000,0002,035,000,0001394-08-27
61009تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001394-08-27
Page top