جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,290 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96144تهرانشهرآراآپارتمانفروش1357,200,000972,000,0001396/05/14
96161تهرانبلوار گلهاآپارتمانفروش104400,000,0001396/05/12
77231تهرانقزوینآپارتمانفروش462,500,000115,000,0001396/05/08
95946تهرانشکوفهآپارتمانفروش772,300,000177,000,0001396/05/08
95925تهرانجمهوریآپارتمانفروش623,000,000186,000,0001396/05/08
96089اصفهانشیخ بهائیآپارتمانرهن5830,000,0001396/05/08
95876تهران۱۵۴شرقیآپارتمانفروش1125,530,000620,000,0001396/05/08
96011تهرانپاسدار گمنامآپارتمانرهن8282,000,0001396/05/08
96082پردیسقدسآپارتمانفروش501,700,00085,000,0001396/05/08
95877تهرانشهران، خدادادآپارتمانفروش573,500,000199,500,0001396/05/08
96100تهرانکوهسارآپارتمانفروش983,775,000370,000,0001396/05/07
96017تهرانسعادت آباد، پاکنژادآپارتمانپیش فروش7510,000,000750,000,0001396/05/07
95930تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2005,200,0001,040,000,0001396/05/05
96130تهران150 شرقیآپارتمانرهن و اجاره852,000,00050,000,0001396/05/04
96140هشتگردگلشن 3آپارتمانفروش1281,650,000210,000,0001396/05/04
95989تهرانخادم الشریفآپارتمانفروش744,200,000310,800,0001396/05/02
96112تهرانپنجم نیروی هوائیآپارتمانفروش855,750,000485,000,0001396/05/02
95779تهرانمنیریه، ابوسعیدآپارتمانرهن و اجاره581,500,00020,000,0001396/05/02
95855تهراندکتر هوشیارآپارتمانفروش60210,000,0001396/05/02
95725تهرانتهرانپارس، 218 شرقی آپارتمانفروش583,200,000187,000,0001396/05/02
95953تهراندماوندآپارتمانرهن و اجاره56600,00030,000,0001396/05/01
95868تهراناسکندری، آزادیآپارتمانفروش56166,000,0001396/04/31
95956تهرانفرمانیه، سنبلآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001396/04/31
95875تهرانشاهین، ارجمندی رادآپارتمانرهن و اجاره51450,00040,000,0001396/04/31
95918تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش572,017,500115,000,0001396/04/30
Page top