جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69567تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,500,00010,125,500,0001394-12-02
69568تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-12-02
69569تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394-12-02
69570تهرانشهرک غربآپارتمانفروش121کارشناسیکارشناسی1394-12-02
69571تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-12-02
69572تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1137,600,000858,800,0001394-12-02
69573تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1025,250,000535,500,0001394-12-02
69623تهرانجیحونآپارتمانفروش4177,000,000149,000,0001394-12-02
69624تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش904,444,000400,000,0001394-12-02
69435تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش616,000,000366,000,0001394-12-01
69429تهرانستارخانآپارتمانفروش1025,700,000581,400,0001394-12-01
69425تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1074,300,000460,100,0001394-12-01
69426تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-12-01
69427تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1325,300,000699,600,0001394-12-01
69428تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394-12-01
69422تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-12-01
69423تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1294,000,000516,000,0001394-12-01
69460تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1137,000,000791,000,0001394-12-01
69459تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,350,000711,200,0001394-12-01
69438تهرانتجریشآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001394-12-01
69439تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001394-12-01
69437تهرانجردنآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394-12-01
69436تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-01
69434تهرانایرانپارسآپارتمانفروش185کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69432تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394-12-01
69433تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394-12-01
69430تهرانستارخانآپارتمانفروش963,125,000300,000,0001394-12-01
69431تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394-12-01
69420تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69421تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-12-01
Page top