جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,589 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69652تهراناردیبهشتآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001394-12-03
69653تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش933,300,000306,900,0001394-12-03
69654تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش756,100,000457,500,0001394-12-03
69656تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش703,785,000265,000,0001394-12-03
69658تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394-12-03
69659تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394-12-03
69660تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1335,700,000758,100,0001394-12-03
69663تهران184 غربیآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001394-12-03
69664تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1808,300,0001,494,000,0001394-12-03
69666تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,335,000200,000,0001394-12-03
69667تهرانبهار - رشیدآپارتمانفروش1447,500,0001,080,000,0001394-12-03
69668تهراناستخرآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001394-12-03
69669تهرانتهرانپارس - کادوسآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-12-03
69670تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,015,000220,000,0001394-12-03
69671تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش983,000,000294,000,0001394-12-03
69672تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش572,983,000170,000,0001394-12-03
69673تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش933,500,000325,500,0001394-12-03
69674تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش903,055,555275,000,0001394-12-03
69675تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1854,325,000800,000,0001394-12-03
69676تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش1926,500,0001,248,000,0001394-12-03
69677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1084,167,000450,000,0001394-12-03
69678تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394-12-03
69680تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394-12-03
69681تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش655,692,308370,000,0001394-12-03
69682تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001394-12-03
69683تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش825,700,000467,400,0001394-12-03
69685تهران164 غربیآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001394-12-03
69686تهراناستخرآپارتمانفروش973,900,000378,300,0001394-12-03
69690تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394-12-03
69691تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش22511,000,0001394-12-03
Page top