جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,589 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70094تهرانظفرآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001394-12-08
70095تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394-12-08
70096تهرانعشرت آبادآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001394-12-08
70097تهرانهرویآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394-12-08
70098تهراننظام آباد شمالیآپارتمانفروش763,300,000250,800,0001394-12-08
70099تهراننظام آبادآپارتمانفروش752,900,000217,500,0001394-12-08
70101تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1145,100,000581,400,0001394-12-08
70102تهرانمطهری - بهشتیآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394-12-08
70103تهرانمطهریآپارتمانفروش1954,358,000850,000,0001394-12-08
70104تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-12-08
70105تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1084,700,000507,600,0001394-12-08
70106تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش1013,200,000323,200,0001394-12-08
70107تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1547,000,0001,078,000,0001394-12-08
70108تهرانلویزان - جعفریانآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001394-12-08
70109تهرانلویزانآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394-12-08
70110تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش1254,300,000537,500,0001394-12-08
70111تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش783,300,000257,400,0001394-12-08
70113تهراندبستانآپارتمانفروش1205,600,000672,000,0001394-12-08
70114تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-12-08
70115تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001394-12-08
70116تهرانقیطریهآپارتمانفروش1338,800,0001,170,400,0001394-12-08
70117تهراننیاورانآپارتمانفروش19015,000,0002,945,000,0001394-12-08
70119تهرانجهان آراآپارتمانفروش1475,748,000845,000,0001394-12-08
70120تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-12-08
70121تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1109,000,000900,000,0001394-12-08
70122تهراننیاورانآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394-12-08
70123تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1266,400,000806,400,0001394-12-08
70124تهرانمیردامادآپارتمانفروش1839,000,0001,647,000,0001394-12-08
70125تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28814,000,0004,032,000,0001394-12-08
70126تهرانقیطریهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001394-12-08
Page top