جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,570 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70184تهراندارآبادآپارتمانفروش676,150,000412,050,0001394-12-09
70186تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1325,151,000680,000,0001394-12-09
70187تهراناقدسیهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394-12-09
70189تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001394-12-09
70190تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش25115,000,0003,765,000,0001394-12-09
70191تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1394-12-09
70192تهراندولتآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-12-09
70193تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394-12-09
70194تهراندروسآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394-12-09
70195تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1303,153,000410,000,0001394-12-09
70196تهرانتجریشآپارتمانفروش10310,679,0001,100,000,0001394-12-09
70197تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394-12-09
70198تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1355,850,000789,750,0001394-12-09
70199تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001394-12-09
70200تهران توحیدآپارتمانفروش754,900,000367,500,0001394-12-09
70201تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش704,857,000340,000,0001394-12-09
70202تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18055,000,0001394-12-09
70203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000845,000,0001394-12-09
70204تهراندولتآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394-12-09
70205تهراندروسآپارتمانفروش1628,600,0001,393,200,0001394-12-09
70207تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-12-09
70208تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001394-12-09
70209تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1925,800,0001,113,600,0001394-12-09
70210تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1216,000,000762,000,0001394-12-09
70212تهرانشهرک غربآپارتمانفروش766,700,000509,200,0001394-12-09
70213تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001394-12-09
70214تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394-12-09
70215تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش21414,000,0002,996,000,0001394-12-09
70216تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394-12-09
70217تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394-12-09
Page top