جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,593 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70400تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-12-11
70401تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش775,455,000420,000,0001394-12-11
70403تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-12-11
70404تهرانپونک - سردارآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001394-12-11
70405تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش623,870,000240,000,0001394-12-11
70406تهرانستارخانآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001394-12-11
70407تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24015,000,0003,600,000,0001394-12-11
70408تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1456,896,0001,000,000,0001394-12-11
70409تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-12-11
70411تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-12-11
70412تهرانستارخانآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001394-12-11
70413تهراندولتآپارتمانفروش1238,000,000984,000,0001394-12-11
70414تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش613,573,000218,000,0001394-12-11
70415تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1074,200,000449,400,0001394-12-11
70416تهراناقدسیهآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394-12-11
70417تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1048,173,000850,000,0001394-12-11
70418تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1506,900,0001,035,000,0001394-12-11
70419تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20110,500,0002,110,500,0001394-12-11
70420تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-12-11
70421تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش765,700,000433,200,0001394-12-11
70422تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394-12-11
70423تهرانجردنآپارتمانفروش1646,000,000984,000,0001394-12-11
70424تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-12-11
70425تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001394-12-11
70426تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1416,500,000916,500,0001394-12-11
70427تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001394-12-11
70428تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001394-12-11
70430تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1066,700,000710,200,0001394-12-11
70505تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش735,500,000395,000,0001394-12-11
70506تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1004,850,000485,000,0001394-12-11
Page top