جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,582 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70633تهرانمیردامادآپارتمانفروش709,300,000651,000,0001394-12-13
70636تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11011,818,0001,300,000,0001394-12-13
70637تهراننیاورانآپارتمانفروش30017,000,0005,100,000,0001394-12-13
70638تهرانولنجکآپارتمانفروش15211,000,0001,672,000,0001394-12-13
70639تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,800,000782,000,0001394-12-13
70640تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394-12-13
70510تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش945,900,000554,600,0001394-12-12
70507تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانپیش فروش755,950,000446,250,0001394-12-12
70513تهرانسوهانکآپارتمانفروش1477,500,0001,102,500,0001394-12-12
70514تهرانشمس آبادآپارتمانفروش745,750,000425,500,0001394-12-12
70515تهرانشمس آبادآپارتمانفروش754,533,000340,000,0001394-12-12
70516تهرانشمس آبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001394-12-12
70517تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1234,600,000565,800,0001394-12-12
70518تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1323,550,000468,600,0001394-12-12
70520تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-12-12
70521تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1254,640,000580,000,0001394-12-12
70522تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش993,600,000356,400,0001394-12-12
70523تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش855,500,000715,000,0001394-12-12
70524تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394-12-12
70525تهرانشریعتی - ظفرآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001394-12-12
70526تهرانعباس آبادآپارتمانفروش766,578,000500,000,0001394-12-12
70527تهرانفاطمیآپارتمانفروش1434,545,000650,000,0001394-12-12
70528تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001394-12-12
70529تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394-12-12
70530تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1085,500,000594,000,0001394-12-12
70531تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1234,850,000596,550,0001394-12-12
70532تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1363,382,000460,000,0001394-12-12
70533تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش706,650,000465,500,0001394-12-12
70534تهرانفاطمیآپارتمانفروش765,800,000440,800,0001394-12-12
70535تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1278,500,0001,080,000,0001394-12-12
Page top