جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,586 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70617تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-12-13
70618تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-12-13
70619تهرانجهان آراآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001394-12-13
70620تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394-12-13
70621تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش905,111,000460,000,0001394-12-13
70623تهرانشمس آبادآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001394-12-13
70624تهرانشهرزیباآپارتمانفروش983,571,000350,000,0001394-12-13
70627تهرانگاندیآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001394-12-13
70628تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1597,700,0001,224,300,0001394-12-13
70629تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,100,000579,500,0001394-12-13
70630تهراننیاورانآپارتمانفروش22014,000,0003,080,000,0001394-12-13
70631تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-12-13
70632تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394-12-13
70633تهرانمیردامادآپارتمانفروش709,300,000651,000,0001394-12-13
70636تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11011,818,0001,300,000,0001394-12-13
70637تهراننیاورانآپارتمانفروش30017,000,0005,100,000,0001394-12-13
70638تهرانولنجکآپارتمانفروش15211,000,0001,672,000,0001394-12-13
70639تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,800,000782,000,0001394-12-13
70640تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394-12-13
70510تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش945,900,000554,600,0001394-12-12
70507تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانپیش فروش755,950,000446,250,0001394-12-12
70513تهرانسوهانکآپارتمانفروش1477,500,0001,102,500,0001394-12-12
70514تهرانشمس آبادآپارتمانفروش745,750,000425,500,0001394-12-12
70515تهرانشمس آبادآپارتمانفروش754,533,000340,000,0001394-12-12
70516تهرانشمس آبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001394-12-12
70517تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1234,600,000565,800,0001394-12-12
70518تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1323,550,000468,600,0001394-12-12
70520تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-12-12
70521تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1254,640,000580,000,0001394-12-12
70522تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش993,600,000356,400,0001394-12-12
Page top