جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,585 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70865تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1063,200,000339,200,0001394-12-17
70864تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش927,000,000644,000,0001394-12-17
70862تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001394-12-17
70863تهرانایرانپارسآپارتمانفروش793,850,000304,150,0001394-12-17
70861تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1425,400,000766,800,0001394-12-17
70860تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7810,000,000780,000,0001394-12-17
70859تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش846,300,000529,200,0001394-12-17
70858تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001394-12-17
70847تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1417,000,000987,000,0001394-12-17
70850تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش783,975,000310,000,0001394-12-17
70851تهراندولتآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394-12-17
70852تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش723,200,000230,400,0001394-12-17
70853تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1424,000,000568,000,0001394-12-17
70854تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1104,500,000495,000,0001394-12-17
70855تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-12-17
70856تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1043,500,000364,000,0001394-12-17
70877تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394-12-17
70878تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394-12-17
70875تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1106,360,000700,000,0001394-12-17
70874تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1605,600,000896,000,0001394-12-17
70873تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش35022,000,0007,700,000,0001394-12-17
70872تهراندروسآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001394-12-17
70866تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1204,750,000570,000,0001394-12-17
70867تهراناختیاریهآپارتمانفروش1147,600,000866,400,0001394-12-17
70868تهراننوبنیادآپارتمانفروش686,540,000445,000,0001394-12-17
70869تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1265,100,000642,600,0001394-12-17
70870تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش15413,000,0002,002,000,0001394-12-17
70871تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش857,058,000600,000,0001394-12-17
70763تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1333,500,000465,500,0001394-12-16
70762تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001394-12-16
Page top