جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70938تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش928,695,000800,000,0001394-12-18
70937تهراندبستانآپارتمانفروش110550,000,0001394-12-18
70936تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000682,500,0001394-12-18
70935تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1236,300,000774,900,0001394-12-18
70934تهرانلویزان - شعبانلوآپارتمانفروش605,300,000318,000,0001394-12-18
70933تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1036,300,000648,900,0001394-12-18
70932تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش944,900,000460,600,0001394-12-18
70931تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-12-18
70929تهرانمطهریآپارتمانفروش1085,092,000550,000,0001394-12-18
70927تهرانامیر اتابکآپارتمانفروش933,548,000330,000,0001394-12-18
70926تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش893,300,000293,700,0001394-12-18
70954تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001394-12-18
70952تهراننیاورانآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-12-18
70951تهرانولنجکآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-12-18
70950تهرانقیطریهآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001394-12-18
70948تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394-12-18
70947تهراننیاوران - بوکانآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-12-18
70946تهراننیاورانآپارتمانفروش16211,500,0001,863,000,0001394-12-18
70945تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001394-12-18
70941تهرانقیطریهآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001394-12-18
70942تهرانجهان آراآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001394-12-18
70943تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394-12-18
70944تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17016,500,0002,805,000,0001394-12-18
70956تهرانشهرک غربآپارتمانفروش18518,500,0003,422,500,0001394-12-18
70955تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,100,000536,800,0001394-12-18
70831تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش623,710,000230,000,0001394-12-17
70829تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1055,550,000582,750,0001394-12-17
70830تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001394-12-17
70846تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001394-12-17
70845تهرانستارخانآپارتمانفروش903,611,000325,000,0001394-12-17
Page top