جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,574 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71111تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001394-12-22
71109تهرانپل رومیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-12-22
71107تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-12-22
71106تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-12-22
71105تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش1135,700,000644,100,0001394-12-22
71125تهراندروس - وارسته آپارتمانفروش14511,500,0001,667,500,0001394-12-22
71124تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001394-12-22
71123تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش864,600,000412,800,0001394-12-22
71122تهرانآجودانيه آپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001394-12-22
71121تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش1246,200,000768,800,0001394-12-22
71120تهراناراجآپارتمانفروش1335,050,000670,000,0001394-12-22
71119تهرانبلور کاوهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394-12-22
71118تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش624,000,000248,000,0001394-12-22
71117تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394-12-22
71116تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش13852,000,000717,600,0001394-12-22
71115تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش1355,600,000756,000,0001394-12-22
71138تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1295,100,000657,900,0001394-12-22
71137تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394-12-22
71136تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1437,500,0001,072,500,0001394-12-22
71135تهرانشهرک غربآپارتمانفروش779,000,000693,000,0001394-12-22
71134تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001394-12-22
71133تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,800,0001,711,000,0001394-12-22
71131تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1487,905,0001,170,000,0001394-12-22
71132تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394-12-22
71130تهرانفرمانیه آپارتمانفروش28513,500,0003,847,500,0001394-12-22
71129تهرانتچریشآپارتمانفروش15312,000,0001,836,000,0001394-12-22
71126تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش947,500,000705,000,0001394-12-22
71127تهراندولت - قنات آپارتمانفروش1058,300,000871,500,0001394-12-22
71128تهرانالهیهآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001394-12-22
71046تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش21016,500,0003,465,000,0001394-12-20
Page top