جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,574 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71282تهرانشیخ بهایی آپارتمانفروش19014,000,0002,660,000,0001395-01-14
71281تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1274,300,000546,100,0001395-01-14
71280تهرانناطق نوریآپارتمانفروش614,600,000280,600,0001395-01-14
71327تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1197,000,000833,000,0001395-01-14
71325تهرانفرمانیه آپارتمانفروش16410,370,0001,700,000,0001395-01-14
71323تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش28012,500,0003,500,000,0001395-01-14
71320تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش1387,250,0001,000,000,0001395-01-14
71319تهراندولتآپارتمانفروش2008,600,0001,720,000,0001395-01-14
71315تهرانکامرانیهآپارتمانفروش14511,500,0001395-01-14
71314تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانمعاوضه10012,000,0001,200,000,0001395-01-14
71312تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395-01-14
71338تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش76420,000,0001395-01-14
71337تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395-01-14
71335تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001395-01-14
71333تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1286,500,000832,000,0001395-01-14
71330تهرانشهرک غربآپارتمانفروش626,300,000391,000,0001395-01-14
71240اصفهانکاوه گلستان آپارتمانرهن و اجاره63300,00020,000,0001395-01-14
71251لنگرودسبزه میدانآپارتمانفروش78225,000,0001395-01-14
71340کرججهانشهرآپارتمانفروش2054,878,0001,000,000,0001395-01-14
71350تهراننیاوران - یاسر آپارتمانفروش48527,500,0001395-01-14
71235تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16515,000,0002,475,000,0001395-01-06
71233سرخرودخط دریاآپارتمانفروش80184,000,0001394-12-27
63704تهراندولتآپارتمانفروش727,900,000568,000,0001394-12-26
69469تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه737,000,000511,000,0001394-12-26
70828تهرانبلال حبشی آپارتمانفروش68205,000,0001394-12-25
70508شهریاراندیشه - فاز یکآپارتمانفروش601,600,00096,000,0001394-12-25
70509تهراناسکندریآپارتمانفروش502,600,000135,000,0001394-12-25
31309تهراندریاچه چیتگرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001394-12-24
71182تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش975,800,000562,600,0001394-12-24
71183تهرانپاسداران آپارتمانمعاوضه20012,000,0002,400,000,0001394-12-24
Page top