جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71819تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1479,000,0001,323,000,0001395-01-21
71821تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001395-01-21
68316تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001395-01-18
71238کرجکیانمهرآپارتمانرهن و اجاره75500,0005,000,0001395-01-18
71624تهرانخیابان فاطمیآپارتمانفروش904,850,000436,000,0001395-01-18
71687تهرانمروارید شهر آپارتمانپیش فروش1472,380,000350,000,0001395-01-18
71568تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش965,700,000547,200,0001395-01-17
71569تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395-01-17
71570تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001395-01-17
71571تهرانجهان آراآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395-01-17
71572تهراناشک شهرآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001395-01-17
71573تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1315,900,000772,900,0001395-01-17
71575تهرانبلوار کاوه آپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395-01-17
71576تهرانفرجام شرقیآپارتمانفروش813,500,000285,000,0001395-01-17
71577تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش804,200,000336,000,0001395-01-17
71578تهرانباغ فیض آپارتمانفروش703,500,000245,000,0001395-01-17
71579تهراندرکه آپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001395-01-17
71580تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش753,870,000290,000,0001395-01-17
71581تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1274,700,000596,900,0001395-01-17
71583تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1395-01-17
71584تهراناختیاریهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395-01-17
71586تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش10310,500,0001,081,500,0001395-01-17
71587تهرانگیشاآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001395-01-17
71588تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1347,800,0001,045,200,0001395-01-17
71589تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001395-01-17
71590تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001395-01-17
71591تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-01-17
71592تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش723,475,00050,000,0001395-01-17
71593تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش715,600,000397,600,0001395-01-17
71594تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش948,700,000817,800,0001395-01-17
Page top