جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,589 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71878تهرانمرزدارانآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-01-22
71880تهرانپیامبر شرقی آپارتمانفروش906,300,000567,000,0001395-01-22
71881تهرانشمس آبادآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001395-01-22
71883تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش15811,000,0001,738,000,0001395-01-22
71885تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001395-01-22
71887تهرانبلوار میرزاباباییآپارتمانفروش956,150,000584,250,0001395-01-22
71888تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش834,820,000400,000,0001395-01-22
71889تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش814,600,000372,600,0001395-01-22
71890تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1076,100,000652,700,0001395-01-22
71895تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395-01-22
71896تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1248,500,0001,054,000,0001395-01-22
71899تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001395-01-22
71903تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001395-01-22
71904تهراناختیاریه شمالی آپارتمانفروش835,180,000430,000,0001395-01-22
71905تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش706,800,000476,000,0001395-01-22
71906تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش815,400,0001395-01-22
71907تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395-01-22
71909تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1516,500,000981,500,0001395-01-22
71910تهرانقیطریه آپارتمانپیش فروش15010,500,0001,575,000,0001395-01-22
71911تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش963,800,000364,800,0001395-01-22
71912تهرانولنجک - فرد ها آپارتمانفروش43013,500,0001395-01-22
71913تهراننفت شمالی آپارتمانفروش907,000,000630,000,0001395-01-22
71914تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1395-01-22
71917تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395-01-22
71919تهرانفرمانیه آپارتمانفروش1527,100,0001,079,200,0001395-01-22
71920تهرانقیطریهآپارتمانفروش1501,000,0001,500,000,0001395-01-22
71922تهراننیاوران آپارتمانفروش11714,000,0001395-01-22
71923تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20015,000,0001395-01-22
71925تهرانجردنآپارتمانفروش17014,000,0001395-01-22
71926تهرانولنجکآپارتمانفروش28013,500,0001395-01-22
Page top