جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72346تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1425,200,000738,400,0001395-01-25
72347تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانفروش1166,465,000750,000,0001395-01-25
72348تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش8016,000,0001,280,000,0001395-01-25
72349تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001395-01-25
72351تهرانجردنآپارتمانفروش1547,500,0001,155,000,0001395-01-25
72353تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1306,200,000806,000,0001395-01-25
72354تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش190کارشناسیکارشناسی1395-01-25
72355تهراناقدسیه - سپند آپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001395-01-25
72357تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش19016,000,0001395-01-25
72358تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش14012,000,0001,680,000,0001395-01-25
72362تهرانجردنآپارتمانفروش15811,000,0001,738,000,0001395-01-25
72363تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17015,500,0001395-01-25
72365تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001395-01-25
72366تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1429,500,0001,349,000,0001395-01-25
72367تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش27010,000,0002,700,000,0001395-01-25
72368تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش838,800,000730,400,0001395-01-25
72369تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001395-01-25
72171تهرانمرزدارانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395-01-24
72172تهرانمرزدارانآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1395-01-24
72173تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش704,000,000280,000,0001395-01-24
72174تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش613,800,000231,800,0001395-01-24
72175تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش645,300,000339,200,0001395-01-24
72176تهرانکردستانآپارتمانفروش2387,000,0001,666,000,0001395-01-24
72177تهرانباغ فیض آپارتمانفروش755,500,000412,500,0001395-01-24
72178تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001395-01-24
72179تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395-01-24
72181تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1124,555,000510,000,0001395-01-24
72182تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001395-01-24
72183تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش687,000,000476,000,0001395-01-24
72185تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش635,555,000350,000,0001395-01-24
Page top