جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72314تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,300,000365,000,0001395-01-25
72315تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش755,135,000385,000,0001395-01-25
72316تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2639,200,0002,149,600,0001395-01-25
72317تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-01-25
72318مشهدرضویآپارتمانفروش1102,400,000260,000,0001395-01-25
72319تهراندریان نوآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001395-01-25
72321تهراندارآبادآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-01-25
72322تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش745,800,000429,500,0001395-01-25
72323تهرانآذربایجانآپارتمانفروش623,467,000215,000,0001395-01-25
72324تهرانجشنوارهآپارتمانفروش703,700,000259,000,0001395-01-25
72325تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001395-01-25
72326تهرانتیر اندارآپارتمانفروش1207,200,000864,000,0001395-01-25
72327تهرانپونکآپارتمانفروش1066,300,000667,800,0001395-01-25
72328تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1206,200,000744,000,0001395-01-25
72329تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001395-01-25
72330تهراندربندآپارتمانفروش12810,500,0001,344,000,0001395-01-25
72331تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش874,715,000410,000,0001395-01-25
72332تهرانآجودانيه آپارتمانفروش35820,000,0007,160,000,0001395-01-25
72333تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش723,475,000250,000,0001395-01-25
72334تهرانبلوار میرزا باباییآپارتمانفروش1326,600,000871,200,0001395-01-25
72335تهران همایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001395-01-25
72336تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001395-01-25
72337تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1255,800,0001395-01-25
72338تهرانجردنآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001395-01-25
72340تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1165,000,000580,000,0001395-01-25
72341تهرانپونکآپارتمانفروش655,850,000380,000,0001395-01-25
72342تهرانجردنآپارتمانفروش2706,481,0001,750,000,0001395-01-25
72343تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1168,700,0001,009,000,0001395-01-25
72344تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش1178,400,000982,800,0001395-01-25
72345تهرانقلهکآپارتمانفروش706,800,000476,000,0001395-01-25
Page top