جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74098تهرانرسالتآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001395-02-13
74099تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395-02-13
74100تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395-02-13
74101تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش846,800,000571,200,0001395-02-13
74102تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش764,868,000370,000,0001395-02-13
74103تهرانفردوس غربآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001395-02-13
74104تهرانباغ فیضآپارتمانفروش384,790,000220,000,0001395-02-13
74105تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1755,500,000962,500,0001395-02-13
74106تهرانمیدان پروینآپارتمانفروش674,328,000290,000,0001395-02-13
74107تهرانکاشانی - کیهان آپارتمانفروش1884,600,000864,800,0001395-02-13
74108تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001395-02-13
74109تهرانباغ فیضآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001395-02-13
74112تهرانخواچه عبداللهآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395-02-13
74113تهراندولت آپارتمانفروش988,500,000833,000,0001395-02-13
74114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395-02-13
74115تهرانباقر خانآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395-02-13
74116تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001395-02-13
74118تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش693,768,000260,000,0001395-02-13
74119تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1135,200,000587,600,0001395-02-13
74120تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش564,600,000257,600,0001395-02-13
74121تهرانجردنآپارتمانفروش1807,225,0001,300,000,0001395-02-13
74122تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش878,275,000720,000,0001395-02-13
74123تهراندارآبادآپارتمانفروش715,633,000400,000,0001395-02-13
74124تهراندریان نوآپارتمانفروش885,800,000510,400,0001395-02-13
74126تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1739,200,0001,591,600,0001395-02-13
74127تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001395-02-13
74129تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11214,000,0001395-02-13
74130تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1336,500,000864,500,0001395-02-13
74131تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش609,300,000883,500,0001395-02-13
74132تهراندز آشیبآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001395-02-13
Page top