جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,578 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71250تهرانجیحونآپارتمانفروش692,950,000205,000,0001395-02-13
74082تهراناشرفی - پیامبر آپارتمانفروش824,600,000377,200,0001395-02-13
74083تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395-02-13
74084تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش664,400,000290,000,0001395-02-13
74085تهرانستار خانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001395-02-13
74086تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395-02-13
74088تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001395-02-13
74089تهرانفردوس غربآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001395-02-13
74092تهرانجنت آبادآپارتمانفروش825,100,000418,200,0001395-02-13
74093تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001395-02-13
74094تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1324,700,000620,400,0001395-02-13
74095تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001395-02-13
74096تهرانباقر خانآپارتمانفروش985,700,000558,600,0001395-02-13
74097تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش752,735,000205,000,0001395-02-13
74098تهرانرسالتآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001395-02-13
74099تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395-02-13
74100تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395-02-13
74101تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش846,800,000571,200,0001395-02-13
74102تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش764,868,000370,000,0001395-02-13
74103تهرانفردوس غربآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001395-02-13
74104تهرانباغ فیضآپارتمانفروش384,790,000220,000,0001395-02-13
74105تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1755,500,000962,500,0001395-02-13
74106تهرانمیدان پروینآپارتمانفروش674,328,000290,000,0001395-02-13
74107تهرانکاشانی - کیهان آپارتمانفروش1884,600,000864,800,0001395-02-13
74108تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001395-02-13
74109تهرانباغ فیضآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001395-02-13
74112تهرانخواچه عبداللهآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395-02-13
74113تهراندولت آپارتمانفروش988,500,000833,000,0001395-02-13
74114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395-02-13
74115تهرانباقر خانآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395-02-13
Page top