جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,578 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74258تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1238,200,000959,400,0001395-02-14
74260تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش643,125,000200,000,0001395-02-14
74261تهرانظفر - عمرانیآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395-02-14
74263تهرانفاطمیآپارتمانفروش687,500,000510,000,0001395-02-14
74265تهرانقلهکآپارتمانفروش936,200,000576,600,0001395-02-14
74267تهرانکامرانیهآپارتمانفروش22015,500,0001395-02-14
74268تهرانبلوار صباآپارتمانپیش فروش1009,300,000930,000,0001395-02-14
74269تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15511,000,0001,705,000,0001395-02-14
74270تهرانفاطمیآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001395-02-14
74271تهرانجمال آبادآپارتمانفروش877,000,000609,000,0001395-02-14
74272تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش586,200,000359,600,0001395-02-14
74273تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش21210,000,0002,120,000,0001395-02-14
74274تهرانقیطریهآپارتمانفروش706,215,000435,000,0001395-02-14
74275تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1656,400,0001,056,000,0001395-02-14
74276تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001395-02-14
74278تهراننیاورانآپارتمانفروش9212,800,0001,177,600,0001395-02-14
74280تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1127,142,000800,000,0001395-02-14
74282تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1129,000,0001,008,000,0001395-02-14
74284تهراننیاورانآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001395-02-14
74285تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1395-02-14
74286تهرانفاطمی آپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001395-02-14
74288تهرانقیطریهآپارتمانفروش1317,200,000943,200,0001395-02-14
74289تهرانکامرنیه جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395-02-14
74290تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1069,200,000975,200,0001395-02-14
74293تهرانشهرک غربآپارتمانفروش21712,000,0002,604,000,0001395-02-14
74294تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11411,300,0001,288,200,0001395-02-14
74296تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001395-02-14
74299تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16010,800,0001,728,000,0001395-02-14
74382تهرانوحیدیه آپارتمانفروش502,900,000145,000,0001395-02-14
74402تهرانوردآوردآپارتمانفروش542,980,000162,000,0001395-02-14
Page top